THỪA KẾ - DI CHÚC

minh hoa 3-6
THỪA KẾ - DI CHÚC

Thừa Kế Là Gì?

  Thừa kế là sự chuyển dịch tài sản từ người đã chết sang cho người còn sống về toàn bộ tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của người đã chết (được gọi là di sản). Thừa kế được chia thành thừa kế theo di chúc và...

dich-vu-lam-di-chuc-chi-phi-thue-luat-su-lam-di-chuc-e1596447306706
THỪA KẾ - DI CHÚC

DI CHÚC LÀ GÌ, HIỆU LỰC CỦA DI CHÚC RA SAO?

  Di chúc là gì? Theo quy định tại Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS 2015) thì Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.   Ai có quyền lập di ...

thumb
THỪA KẾ - DI CHÚC

NGƯỜI THỪA KẾ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NỘI DUNG DI CHÚC

Những người được thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc theo khoản 1 Điều 644 Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 quy định: “Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một ngư...