DOANH NGHIỆP - ĐẦU TƯ

DOANH NGHIỆP - ĐẦU TƯ Tin Tức

Điều kiện hành nghề thú y, Trình tự, thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề thú y

Hiện nay, ngành nghề phát triển chăn nuôi ở nước ta ngày càng phát triển, cùng với việc chúng ta ngày càng xu hướng ưa chuộng nuôi thú cưng trong gia đình. Để đảm bảo việc chăn nuôi diễn ra một cách thuận lợi, ...

DOANH NGHIỆP - ĐẦU TƯ

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN Thành phần hồ sơ. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tạ...

thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty
DOANH NGHIỆP - ĐẦU TƯ

Thành lập chi nhánh công ty

  Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng ủy quyền cho doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Hồ...

Vốn điều lệ là gì
DOANH NGHIỆP - ĐẦU TƯ

TĂNG, giảm VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY?  

1.    Quy định thủ tục tăng vốn điều lệ công ty với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: – Trường hợp tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên Khoản 1, 2 Điều 68 Mục 1, Chương 3 Luật Doanh nghiệp 2014 đ...

tu-van-thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-hop-danh
DOANH NGHIỆP - ĐẦU TƯ

Đăng ký thành lập công ty hợp danh

“Phi thương bất phú”! Bạn muốn bắt đầu hoạt động kinh doanh? Bạn muốn thành lập thêm công ty để phục vụ hoạt động kinh doanh mới? Bạn cần hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp và các vấn đề pháp lý liên quan? ...

dieu-kien-thanh-lap-doanh-nghiep_1109110804
DOANH NGHIỆP - ĐẦU TƯ

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Trình tự thực hiện  Trường hợp đăng ký trực tiếp: + Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh ...