THỪA KẾ - DI CHÚC

DI CHÚC LÀ GÌ, HIỆU LỰC CỦA DI CHÚC RA SAO?

 

Di chúc là gì?

Theo quy định tại Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS 2015) thì Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

 

Ai có quyền lập di chúc?

Người thành niên có đủ điều kiện theo quy định pháp luật có quyền lập di chúc, người tù đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi chỉ được lập di chúc khi có sự đồng ý của cha mẹ hoặc ngưởi giám hộ.

 

Các hình thức của di chúc?

Di chúc có thể bằng văn bản, nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

 

Di chúc chỉ được xem là hợp pháp đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 630 BLDS 2015

Điều 630. Di chúc hợp pháp

  1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:
  2. a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
  3. b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.
  4. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.
  5. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
  6. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.
  7. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Hiệu lực của di chúc?

Di chúc hợp pháp sẽ có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế;

Di chúc sẽ không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp dưới đây: Người được thừa kế theo di chúc chết trước hoặc cùng thời điểm với người lập di chúc; Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.

Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực.

Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.

Trên đây là những phân tích cụ thể dựa trên các căn cứ quy định của pháp luật về di chúc. Hi vọng rằng bài viết này của Luật Sư Bến Tre có thể đem lại những thông tin vô cùng hữu ích cho bạn đọc để bạn đọc có thể hiểu rõ hơn các kiến thức pháp luật về vấn đề này.

Dịch vụ pháp lý của Luật Sư Bến Tre:

– Tư vấn pháp luật về di chúc trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 0931 105 104

– Tư vấn quy định pháp luật về di chúc mới nhất.

– Tư vấn quy định pháp luật về thừa kế thế vị mới nhất.

– Tư vấn quy định pháp luật về các trường hợp thừa kế thế vị mới nhất.

– Dịch vụ khai nhận di sản thừa kế, phân chia di sản thừa kế.

– Đại diện giải quyết tranh chấp thừa kế tại Uỷ Ban Nhân Dân, Toà án và các Cơ quan Nhà nước khác.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

three × five =