TIN PHÁP LUẬT

HÔN NHÂN - GIA ĐÌNH Uncategorized

NHẬN CON NUÔI HAI VỢ CHỒNG NHƯ THẾ NÀO?

Câu hỏi: Thưa luật sư cho em hỏi, muốn nhận con nuôi chồng đồng ý vợ không đồng ý có nhận được không, cảm ơn luật sư?

Trả lời:

Cơ sở pháp lý: Luật nuôi con nuôi 2010, Bộ luật dân sự 2015

Thứ nhất về điều kiện để nhận con nuôi:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 14 Luật nuôi con nuôi 2010 có quy định:

“Điều 14. Điều kiện đối với người nhận con nuôi

 1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:
 2. a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 3. b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;
 4. c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;
 5. d) Có tư cách đạo đức tốt.
 6. Những người sau đây không được nhận con nuôi:
 7. a) Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;
 8. b) Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;
 9. c) Đang chấp hành hình phạt tù;
 10. d) Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.
 11. Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 điều này.”

Như vậy, trước tiên bạn cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà pháp luật đã được quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật nuôi con nuôi 2010:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

– Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên.

– Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi.

– Có tư cách đạo đức tốt.

Ngoài ra người nhận con nuôi phải không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật nuôi con nuôi 2010.

Thứ hai về quyền nuôi con nuôi trong thời kỳ hôn:

          Căn cứ vào khoản 1 Điều 39 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Điều 39. Quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình

 1. Cá nhân có quyền kết hôn, ly hôn, quyền bình đẳng của vợ chồng, quyền xác định cha, mẹ, con, quyền được nhận làm con nuôi, quyền nuôi con nuôi và các quyền nhân thân khác trong quan hệ hôn nhân, quan hệ cha mẹ và con và quan hệ giữa các thành viên gia đình.”

Theo quy định trên, bạn có quyền được nhận nuôi con nuôi trong thời kỳ hôn nhân.

Đối chiếu với 2 quy định trên, như vậy bạn có quyền được nhận nuôi con nuôi trong thời kỳ hôn nhân nếu bạn đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, căn cứ vào khoản 3 Điều 8 Luật nuôi con nuôi 2010 quy định cụ thể rằng:

“Điều 8. Người được nhận làm con nuôi

 1. Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.”

Như vậy theo như quy định trên thì người được nhận làm con nuôi chỉ có thể trở thành con nuôi: “của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.” Do đó, nếu bạn muốn nhận con nuôi trong trường hợp này thì cần phải có sự đồng ý của chồng bạn mới có thể nhận nuôi con nuôi.

Thân ái chào bạn!