LAO ĐỘNG

Đăng ký thang bảng lương

 

Theo quy định tại Điều 93 Bộ luật lao động 2012 thì doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

Lưu ý:

 • Việc xây dựng thang lương, bảng lương cần dựa trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy định.
 • Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.
  1. Trình tự thực hiện đăng ký Hệ thống thang, bảng lương của doanh nghiệp

– Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.

– Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước phát hiện thang, bảng lương của doanh nghiệp vi phạm các nguyên tắc do Chính phủ quy định thì thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định.

 1. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ: Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.
 • Công văn gửi Phòng Lao động – thương binh và xã hội
 • Quyết định ban hành hệ thống thang, bảng lương
 • Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương
 • Bảng hệ thống thang, bảng lương
 • Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng
 • Khai trình sử dụng lao độnglần đầu hoặc định kỳ (nếu chưa nộp trước đó)
 • Quy chế lương, bảng phụ cấp
 • Văn bản xác nhận không có công đoàn cơ sở do Liên đoàn lao động ký đóng dấu (nếu không có tổ chức Công đoàn cơ sở)
 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 lao động trở lên.
 2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ không hoàn thành cho đến khi Khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

eighteen − seven =