Tin Tức

BẾN TRE: CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Theo UBND tỉnh Bến Tre, hiện nay do quá trình phát triển công nghiệp và phát triển đô thị nên nhu cầu về nhà ở là rất lớn. Nắm được nhu cầu này, một số người đã thực hiện việc phân lô bán nền trái phép, trên cơ sở phân lô đất nông nghiệp thành các thửa đất nhỏ không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, sau đó thực hiện việc chuyển nhượng lại cho người có nhu cầu.

Đối với các xã vùng nông thôn thì tình trạng một hộ gia đình, cá nhân tự ý xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, tự ý chuyển mục đích trong nội bộ đất nông nghiệp không theo quy hoạch, kế hoạch vẫn còn phổ biến. Việc làm này gây phá vỡ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị của địa phương, gây bức xúc và tạo dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân.

Mặt khác, do sự phối hợp và quản lý, sử dụng đất thiếu chặt chẽ; một số địa phương có biểu hiện tùy tiện, buông lỏng quản lý dẫn đến tình trạng cho phép một số cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở với diện tích lớn nhưng không thẩm định điều kiện, nhu cầu sử dụng đất không căn cứ theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Ngoài ra, một số cá nhân tổ chức tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, đất giao thông, đất thương mại dịch vụ… hình thành nhiều khu dân cư, khu sản xuất tự phát không đảm bảo quy định nhưng chính quyền địa phương không kiểm tra, xử lý hoặc xử lý không dứt điểm.

Qua đó, để chấn chỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế vi phạm nêu trên và nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị và xử lý các vi phạm trong quản lý sử dụng đất, UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu Sở TN&MT hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc đo đạc, giải quyết thủ tục tách thửa gắn với các giao dịch dân sự về quyền sử dụng đất phù hợp với quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, chủ trì phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan thường xuyên kiểm tra công tác tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp chuyển nhượng đất không đúng quy định của pháp luật, phân lô, tách thửa không đúng kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu chức năng và khả năng kết nối hạ tầng, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất.

Đồng thời, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý theo pháp luật đối với những đối tượng có hành vi phân lô bán nền trái pháp luật, kinh doanh bất động sản trái phép. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 91/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

UBND tỉnh Bến Tre cũng giao cho UBND cấp huyện, thành phố thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng đất trên địa bàn và kiên quyết xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý, xử phạt, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất khi vi phạm với các hành vi sử dụng đất sai mục đích, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất.

Kiên quyết ngăn chặn xử lý nghiêm việc tự ý san lấp mặt bằng, tách thửa đất làm khu dân cư, khu nhà ở trái quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu chức năng, không có khả năng kết nối hạ tầng.

Khi giải quyết thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (trong đó có đất ở) của hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện thẩm định điều kiện, nhu cầu sử dụng đất ở và căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt để cho phép thực hiện theo quy định.

Đối với các trường hợp xin chuyển mục đất từ các loại đất không phải là đất ở sang đất ở mà diện tích vượt hạn mức giao đất theo quy định, phải xem xét, đối chiếu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu chức năng, khả năng kết nối hạ tầng trước khi cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Đồng thời, tổ chức thanh tra, kiểm tra sai phạm đối với cán bộ, công chức địa chính xây dựng đô thị và Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn, có hình thức xử lý thích đáng…

Theo baotainguyenmoitruong

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

two + three =