BẢO HIỂM

Những điều cần biết về quyền lợi bảo hiểm xe máy bắt buộc

1/ PHÍ BẢO HIỂM BẮT BUỘC

Bảo hiểm xe máy bắt buộc giá bao nhiêu?Hiện nay, tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 22/2016/TT-BTC quy định phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với xe máy được quy định:

– Xe máy từ 50 cc trở xuống: Phí bảo hiểm năm là 55.000(đồng)

– Xe máy trên 50 cc: Phí bảo hiểm năm là 60.000 (đồng)

(* Phí bảo hiểm trên đây chưa bao gồm 10% thuế Giá trị gia tăng)

2/ THỜI HẠN BẢO HIỂM

Ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm là 01 năm.

Trong một số trường hợp, thời hạn bảo hiểm có thể dưới 01 năm, gồm:

– Xe máy nước ngoài tạm nhập, tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam dưới 01 năm.

– Niên hạn sử dụng của xe nhỏ hơn 01 năm.

– Xe máy thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của pháp luật.

Đối với xe máy được phép mua bảo hiểm có thời hạn dưới 01 năm, mức phí bảo hiểm sẽ được tính dựa trên mức phí bảo hiểm 01 năm và tương ứng với thời hạn được bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

3/ QUYỀN LỢI KHI MUA BẢO HIỂM XE MÁY BẮT BUỘC

Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm có thể phải trả đối với thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản của bên thứ ba và hành khách do xe cơ giới gây ra trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm. Cụ thể như sau:

– Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 100 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn.

– Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự (kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật) gây ra là 50 triệu đồng/1 vụ tai nạn